Niets is voor altijd

Na 12,5 mooie jaren is Terra Incognita gestopt per 1 juli 2018. Met veel ambitie, enthousiasme en passie hebben we sinds 2006 aan Terra Incognita gewerkt. We deden vele inspirerende projecten. We danken onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners voor de prachtige klussen. We zijn trots op Terra Incognita. En we kijken met veel plezier terug op deze mooie periode.


Pagina's

3 maart 2011

"Grootse plannen voor nieuw Streefkerk"


Op 3 maart werd tijdens een informatieavond de toekomstvisie voor Streefkerk gepresenteerd aan de bewoners van het dorp. Centraal stond daarbij de stedenbouwkundige uitwerking van het nieuwe dorpsplein aan de Lek. De stedenbouwkundige visie werd door Jan Maurtis van Linge van Terra Incognita toegelicht. Eerder was de visie samen met de plannen voor de dijkversterking langs de rivier de Lek ook al aan de raadsleden van de gemeente Liesveld gepresenteerd. Door zowel de bewoners al de raadsleden werd het verhaal met groot enthousiasme ontvangen. De visie richt zich op een samenhangende ontwikkeling van verschillende (deel)projecten binnen het dorp, waardoor er unieke kansen ontstaan voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het dorpscentrum. Bijzonder is daarbij de aanleg van een extra brede rivierdijk met mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik bovenop de dijk. “Verschillende partijen hebben al aangegeven achter het idee van zo’n klimaatdijk te staan”, stelde de wethouder Van Gelder vast. “Waterschap Rivierenland is akkoord en ook de provincie Zuid-Holland wil een dergelijke ontwikkeling, alleen al vanwege het karakter van een proefproject, ondersteunen. De provincie ziet het helemaal zitten en zal geen bezwaar maken. Alleen een van de belangrijkste partijen, Rijkswaterstaat, heeft nog geen ja gezegd. Maar wij denken dat er voldoende argumenten zijn om ook Rijkswaterstaat te overtuigen.”

Zie het artikel: "Grootse plannen voor nieuw Streefkerk".