Niets is voor altijd

Na 12,5 mooie jaren is Terra Incognita gestopt per 1 juli 2018. Met veel ambitie, enthousiasme en passie hebben we sinds 2006 aan Terra Incognita gewerkt. We deden vele inspirerende projecten. We danken onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners voor de prachtige klussen. We zijn trots op Terra Incognita. En we kijken met veel plezier terug op deze mooie periode.


Pagina's

1 september 2011

Alliantiefabriek Utrecht-Zuid

In Utrecht-Zuid zijn verschillende lokale partijen betrokken bij de revitalisering van de wijken Hoograven, Tolsteeg, Rotsoord en Lunetten. In zogenaamde ‘wijktafels’ worden partijen uit deze wijken uitgenodigd om samen afspraken te maken over onderwerpen als cultuurparticipatie, werkgelegenheid en duurzaam investeren in de wijk. Op verzoek van de gemeente Utrecht en de Vrede van Utrecht is op 31 augustus een ‘wijktafel’ georganiseerd rondom de thema’s social design, talentontwikkeling en cultuurparticipatie. In theater de Musketon in Utrecht werd door Berenschot een werksessie georganiseerd, waarin lokale bedrijven, organisaties en zelfstandigen uit de culturele en creatieve sector hun vraag en aanbod op elkaar konden afstemmen. In deze Alliantiefabriek Utrecht-Zuid zijn nieuwe samenwerkingsverbanden gesloten en product-markt combinaties aangegaan. Robert Arends heeft namens Terra Incognita deelgenomen aan de Alliantiefabriek. Terra Incognita ondertekende samen met o.a. het Utrechtse poppodium Tivoli, Jebber, HOTZO, Stichting Rotsoord Nu en Utrecht Manifest een ‘alliantieakkoord’ waarmee de creatieve bedrijvigheid in Rotsoord zich heeft verenigd.