Deze weblog van Terra Incognita stedenbouw en landschapsarchitectuur bevat actuele nieuwsberichten en informatie over lopende
en recent uitgevoerde projecten. Voor meer informatie over ons bureau verwijzen wij u naar onze website: www.terra-i.nl

24 november 2012

Vergroening en Verduurzaming in de Veenkoloniën


Frank Stroeken maakt sinds oktober 2012 deel uit van de Werkgroep Vergroening en Verduurzaming in de Veenkoloniën. Opdrachtgever is de Agenda Veenkoloniën en aanleiding voor onze betrokkenheid is de bekroonde inzending voor de Eo Wijers-prijsvraag: 7Sprong. De werkgroep heeft de opdracht om een pakket concrete vergroeningsmaatregelen voor te stellen die aansluiten bij de plannen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Uitgangspunt voor de werkgroep is om minstens 5% van het grondgebruik een duurzame functie te geven. Vertegenwoordigers van natuur, water en agrariërs denken hierover samen na. Drie of meer pilots moeten in 2013 reeds in uitvoering gaan, waarna de resultaten worden beoordeeld op hun effecten en op hun bijdrage aan het veenkoloniale landschap.