Niets is voor altijd

Na 12,5 mooie jaren is Terra Incognita gestopt per 1 juli 2018. Met veel ambitie, enthousiasme en passie hebben we sinds 2006 aan Terra Incognita gewerkt. We deden vele inspirerende projecten. We danken onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners voor de prachtige klussen. We zijn trots op Terra Incognita. En we kijken met veel plezier terug op deze mooie periode.


Pagina's

24 november 2012

Vergroening en Verduurzaming in de Veenkoloniën


Frank Stroeken maakt sinds oktober 2012 deel uit van de Werkgroep Vergroening en Verduurzaming in de Veenkoloniën. Opdrachtgever is de Agenda Veenkoloniën en aanleiding voor onze betrokkenheid is de bekroonde inzending voor de Eo Wijers-prijsvraag: 7Sprong. De werkgroep heeft de opdracht om een pakket concrete vergroeningsmaatregelen voor te stellen die aansluiten bij de plannen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Uitgangspunt voor de werkgroep is om minstens 5% van het grondgebruik een duurzame functie te geven. Vertegenwoordigers van natuur, water en agrariërs denken hierover samen na. Drie of meer pilots moeten in 2013 reeds in uitvoering gaan, waarna de resultaten worden beoordeeld op hun effecten en op hun bijdrage aan het veenkoloniale landschap.