Deze weblog van Terra Incognita stedenbouw en landschapsarchitectuur bevat actuele nieuwsberichten en informatie over lopende
en recent uitgevoerde projecten. Voor meer informatie over ons bureau verwijzen wij u naar onze website: www.terra-i.nl

4 april 2013

Natuurexcursie op Vliegbasis Soesterberg

Onder de enthousiaste leiding van gebiedskenner en ecoloog Herman van den Bijtel betraden de ontwerpers van Terra Incognita samen met de stedenbouwkundige van de gemeente Soest het voormalig vliegbasisterrein Soesterberg. In de koude lentewind gingen wij op natuurexcursie door het imposante gebied, waar een nieuwe woonwijk is gepland. Terra Incognita is door de provincie Utrecht en de gemeenten Soest en Zeist gevraagd om hiervoor het globaal stedenbouwkundig plan te ontwikkelen. Herman toonde ons waar zich in het gebied bijzondere natuurwaarden bevinden. Zo zijn daar het bos waar de Buizerd hoog in een boomtop nestelt, een (verlaten?) horst waar de Havik haar scherpe oog op heeft laten vallen, brede bermen langs de wegen en landingsbanen met kruidenrijke vegetaties, verse sporen van een Ree aan de rand van het bos, schraal grasland waar later dit jaar kleurrijke paddestoelen en diverse wasplaten opduiken, militair erfgoed dat aan vleermuizen een beschutte plek biedt om te overwinteren en de immense grasvlakte waar Veldleeuweriken een plek hebben gevonden om te broeden. Al met al genoeg natuurlijke inspiratie om mee aan de slag te gaan!