Deze weblog van Terra Incognita stedenbouw en landschapsarchitectuur bevat actuele nieuwsberichten en informatie over lopende
en recent uitgevoerde projecten. Voor meer informatie over ons bureau verwijzen wij u naar onze website: www.terra-i.nl

12 juni 2013

Lezing "Landbouw in de Duurzame Stad"

Op 12 juni 2013 gaf Frank Stroeken een lezing op de Nationale Milieudag in Utrecht. De titel was: Wat kan landbouw toevoegen aan het leven in de Duurzame Stad? Om dit te beantwoorden is materiaal gebruikt uit het boek Vlaaien op de Neude, aangevuld met recent materiaal over de ontwikkeling van de stad en het landschap om de stad.

In de lezing wordt genuanceerd ingegaan op stadslandbouw. Enerzijds wordt de waarde onderstreept, voor effecten op kleine schaal. Anderzijds wordt gesuggereerd om de bijdrage aan de ontwikkeling van steden niet te overschatten. Belangrijk is dat stedelingen enige kennis hebben van wat er in de (echte) landbouw gebeurt. Dat is fijn, want dan snap je landschappen om de stad. Belangrijker nog is om te begrijpen wat er op het bord van mensen terecht komt. Stroeken formuleert uiteindelijk 6 adviezen aan overheden, over stad en voedsel.
  1. Zelfwerkzaamheid met voedsel? Vooral doen! 
  2. Ontwerp aan intensief voedsellandschap. 
  3. Maak tuinarchitectuur met voedsel binnen de stad. 
  4. Bouw met hoogwaardig voedsel aan fraaie vrijetijdslandschappen om de stad. 
  5. Houd zicht op voedselteelt. 
  6. Ontwikkel kennis. Ga met schoolkinderen naar landbouw. 
Bent u nieuwsgierig: bekijk hier de presentatie.