Niets is voor altijd

Na 12,5 mooie jaren is Terra Incognita gestopt per 1 juli 2018. Met veel ambitie, enthousiasme en passie hebben we sinds 2006 aan Terra Incognita gewerkt. We deden vele inspirerende projecten. We danken onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners voor de prachtige klussen. We zijn trots op Terra Incognita. En we kijken met veel plezier terug op deze mooie periode.


Pagina's

21 augustus 2013

College Doetinchem stelt Structuurvisie 2035 vast


Persbericht, 21 augustus 2013
Nadat de structuurvisie in de afgelopen tijd ter inzage heeft gelegen, heeft het college van B&W van Doetinchem nu de Structuurvisie voor 2035 vastgesteld. De structuurvisie geeft een totaalkijk op de (ruimtelijke) ontwikkeling van Doetinchem en bepaalt daarmee grotendeels het beeld van de gemeente voor de komende jaren. Volgende maand wordt de visie voorgelegd aan de raad voor besluitvorming.

De structuurvisie is een integraal document, waarin de kijk op landschap, stedenbouw, verkeer, milieu, recreatie en economie samenkomen. Het is de beschrijving van een toekomstbeeld, in combinatie met de wenselijkheid van zaken. De uitvoeringsparagraaf in de visie geeft aan hoe een en ander gerealiseerd kan worden.

Om op de toekomst voorbereid te zijn èn te blijven, stelt de gemeente zichzelf met deze structuurvisie forse opgaven:
 • Acupunctuur in de stad: anticiperen op krimp door wijkgerichte aanpak en maatwerk;
 • Beleef het land: versterking kwaliteiten buitengebied, samen met bewoners en gebruikers;
 • Ruimte voor water: anticiperen op klimaatveranderingen;
 • De groene waas: versterking groenkwaliteiten binnen de bebouwde kom;
 • Stad aan de rivier: vergroten attractiviteit stad door inzetten op rivierzijdes;
 • ‘Eidentiteit’: hersteld van de oorspronkelijke rand van het historisch centrum;
 • Kansen aan de oostflank: komst oostelijke randweg benutten voor meer initiatieven;
 • Centrum optimaal: attractiviteit centrum Doetinchem vergroten door verkeersaanpassingen ten gunste van beleving;
 • Oogsten in het buitengebied: inzetten op de parels van het buitengebied;
 • Robuust spoor: toegankelijkheid Doetinchem via het spoor vergroten;
 • Wezenlijk Wehl: inzetten op herbestemming leegstaande panden en functionaliteit van het dorp;
 • Gaanderen Gaaf: beleving centrum vergroten en functionaliteit dorp handhaven.
Kijk voor meer informatie op www.doetinchem.nl/doetinchem2035