Deze weblog van Terra Incognita stedenbouw en landschapsarchitectuur bevat actuele nieuwsberichten en informatie over lopende
en recent uitgevoerde projecten. Voor meer informatie over ons bureau verwijzen wij u naar onze website: www.terra-i.nl

13 september 2013

Windpark Alexia, planning met lef


Op 11 september is het Prinses Alexia Windpark in de Zuidlob geopend. 36 windturbines, 122 Megawatt en 150 miljoen geïnvesteerde euro’s zijn in gebruik genomen. Terra Incognita was uitgenodigd voor de opening door HKH Beatrix, vanwege de rol van Frank Stroeken bij dit project in het sleuteljaar 2005. Die rol was leerzaam. Windpark de Zuidlob is namelijk het resultaat van overheidsplanning met lef.

In de Zuidlob, een duidelijk begrensd stukje Flevoland, bestond sinds 1998 een initiatiefgroep voor een windpark. Veel boeren deden mee met voorman Douwe Monsma. De provincie zocht in 2005 een nieuwe en stimulerende rol. Inhoudelijk werd ze daarin gesteund door een ruimtelijke visie op windenergie in Flevoland, genaamd “Met wind maak je landschap”, die Stroeken en een team vanuit Haskoning in 2004 had gemaakt.  De provincie stak haar nek uit, door van de Zuidlob een pilot te maken. Er was enige beleidsvrijheid en er waren eisen, zoals volledige vertegenwoordiging van alle inwoners.

Het plan ontstond gezamenlijk. In maart 2005 organiseerden overheden, Senter Novem en de initiatiefgroep, een workshop die alle mogelijkheden voor plaatsing moest verkennen èn die meteen tot een keuze moest leiden, in één middag.  Stroeken werd, vanwege zijn voorkennis, gevraagd de inhoudelijke discussie te leiden. Hij bepleitte ruimtelijke idealen, kwam met groepjes tot 13 plaatsingsmodellen en schetste een praktisch haalbaar model dat commitment kreeg. Dit sloot aan bij grondeigendommen, woonplekken en op de landschapsstructuur.   

Het plan is na die dag niet meer van tafel verdwenen. De posities van turbines zijn later gepreciseerd en het plan is onderbouwd in de vele volgende procedures en onderzoeken tot 2013, binnen de Rijkscoördinatieregeling. Het plan bleek bestand tegen de vele beren (= afkorting van bezwaren) op de weg. De financiering werd mogelijk na de verkoop van het project in 2008 aan NUON/Vattenfall.
 
Wat is een les uit die ene middag? Dat ‘weinig tijd’ eerder een voordeel is dan een nadeel, wanneer je mensen aan tafel hebt met kennis èn met het mandaat om te beslissen. Het vraagt van de betrokkenen lef en vertrouwen.