Deze weblog van Terra Incognita stedenbouw en landschapsarchitectuur bevat actuele nieuwsberichten en informatie over lopende
en recent uitgevoerde projecten. Voor meer informatie over ons bureau verwijzen wij u naar onze website: www.terra-i.nl

13 februari 2014

Anterieure overeenkomst klimaatdijk Streefkerk

Op 13 februari vond in de fraaie historische setting van het Gemeenlandshuis De Overwaard te Kinderdijk de ondertekening plaats van de anterieure overeenkomst voor de klimaatdijk en jachthavenuitbreiding in Streefkerk. De ondertekening werd verricht door wethouder Kees Boender van de gemeente Molenwaard, heemraad René Cruijsen van het Waterschap Rivierenland en de directie van de Jachthaven Liesveld B.V. Met het zetten van hun handtekeningen legden zij gezamenlijk de basis voor de realisatie van de klimaatdijk en de uitbreiding van de jachthaven, inclusief de inrichting van de aangrenzende openbare ruimte. Terra Incognita maakte hiervoor het schetsontwerp en ontwikkelde het inrichtingsplan voor het nieuwe havenplein aan de Lek. Jan Maurits van Linge en Robert Arends waren namens Terra Incognita uitgenodigd om de feestelijke ondertekening bij te wonen. Nu de formele stukken zijn getekend zullen de voorbereidingen voor de bouwwerkzaamheden aan de klimaatdijk spoedig gaan starten. We houden u op de hoogte!