Deze weblog van Terra Incognita stedenbouw en landschapsarchitectuur bevat actuele nieuwsberichten en informatie over lopende
en recent uitgevoerde projecten. Voor meer informatie over ons bureau verwijzen wij u naar onze website: www.terra-i.nl

29 oktober 2014

Veldbezoek Klimaatdijk Streefkerk


Op 29 oktober vond de manifestatie Ontwerp Delta.NL plaats. In het kader van deze manifestatie werden 's ochtends veldbezoeken georganiseerd naar aansprekende uitvoeringsprojecten op het gebied van water en ruimte uit de Nederlandse praktijk. Wij organiseerden samen met het Waterschap Rivierenland een veldbezoek naar de klimaatdijk en jachthavenuitbreiding in Streefkerk, waarvoor Terra Incognita de afgelopen jaren het ontwerp heeft vervaardigd. De uitvoeringswerkzaamheden aan deze robuuste en klimaatbestendige dijkversterking zijn inmiddels in volle gang. De contouren van het verbrede dijklichaam zijn al goed te zien en de aanleg van de nieuwe jachthaven vordert ook gestaag.

Het veldbezoek begon met een warm welkomstwoord van de wethouder Kees Boender van de gemeente Molenwaard. Daarna volgden twee korte inleidingen van Bram de Fockert en Dick van der Kooij van het waterschap. Hierna gaven Jan Maurits van Linge en Robert Arends van Terra Incognita een presentatie over de ruimtelijke plannen en het ontwerp voor de openbare ruimte en bebouwing bovenop de klimaatdijk. Nadat de regen was weggetrokken, gingen we het veld in. Aan de hand van enkele grote panelen werden de plannen toegelicht en vond er een levendige discussie plaats over de meekoppelkansen voor het dorp Streefkerk. De integraliteit van het ontwerp én de interactieve wijze waarop de plannen zijn ontwikkeld, met breed draagvlak onder de lokale bevolking, werden door alle aanwezigen geroemd.

De klimaatdijk en jachthavenuitbreiding is als voorbeeldproject opgenomen in de publicatie Ontwerp Delta.NL. Deze publicatie is online in te zien op de website www.ontwerpdelta.nl.