Deze weblog van Terra Incognita stedenbouw en landschapsarchitectuur bevat actuele nieuwsberichten en informatie over lopende
en recent uitgevoerde projecten. Voor meer informatie over ons bureau verwijzen wij u naar onze website: www.terra-i.nl

10 december 2014

Dag van de Ruïne van Teylingen

Van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Teylingen kregen we opdracht om een participatieproces te starten onder bewoners en ondernemers over de prachtige ruïne van Teylingen. Dit moet leiden tot enkele ontwikkelingsrichtingen voor de ruïne die aansluiten bij verschillende wensen van ondernemers en inwoners. De ruïne staat al meer dan 800 jaar in Teylingen en lijkt onaantastbaar. Dat is schijn. Er is groot onderhoud nodig. Na een aanraking vallen er stenen naar beneden. Een kwakkelwinter zou desastreus kunnen zijn. De ruïne verandert komend jaar van eigenaar. Het rijk draagt het dan waarschijnlijk over aan het NMO. Zowel gemeente, provincie als het rijk zien bovendien dat de ruïne er enigszins bekaaid bij staat. De toegankelijkheid is matig en de omgeving heeft niet de statuur die het monument verdient. Kortom, er zijn veel ambities.
Woensdag 10 december is de Dag van de Ruïne van Teylingen, met een openbare inloop van 16.00 tot 21.00 uur in het bestuurscentrum van Voorhout. Belangstellenden zijn welkom.