Deze weblog van Terra Incognita stedenbouw en landschapsarchitectuur bevat actuele nieuwsberichten en informatie over lopende
en recent uitgevoerde projecten. Voor meer informatie over ons bureau verwijzen wij u naar onze website: www.terra-i.nl

23 juni 2015

Vathorst Noord, nieuwe opdracht


Intensief gebruik van de Laakzone, langs de  grens van Vathorst noord.

Terra Incognita werkt op dit moment aan nieuw participatieproces, voor de ontwikkeling van Vathorst Noord in Amersfoort. Voor veel bewoners van deze wijk is het een lang gekoesterde wens om de polder in te kunnen trekken. Het dijkje langs de Laak wordt nu al druk bezocht.

Terra Incognita verwierf de opdracht na een open aanbesteding en een voorselectie van 7 bureaus, door de gemeente Amersfoort. De gemeente gunde de opdracht aan Terra Incognita omdat wij zowel een goed interactief proces organiseren met een serieuze rol voor alle actoren als dat we ruimtelijke expertise bieden die vertrouwen geeft voor het ontstaan van kwaliteit. Bovendien: ‘het geschetste participatieproces met Terra Incognita is een feestje’, aldus de projectleider van de gemeente Amersfoort.

In september vindt het eerste werkatelier in Vathorst plaats. De resultaten zijn bekend in december 2015.