Niets is voor altijd

Na 12,5 mooie jaren is Terra Incognita gestopt per 1 juli 2018. Met veel ambitie, enthousiasme en passie hebben we sinds 2006 aan Terra Incognita gewerkt. We deden vele inspirerende projecten. We danken onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners voor de prachtige klussen. We zijn trots op Terra Incognita. En we kijken met veel plezier terug op deze mooie periode.


Pagina's

12 oktober 2015

De 'nul-op-de-meter' Experience Zone

De Economic Board Utrecht (EBU) stimuleert economische marktkansen voor groene, gezonde en slimme oplossingen in de Utrechtse regio. Eén van de actielijnen van EBU richt zich op de versnelling van de energietransitie (energieneutraal wonen en werken) in de provincie Utrecht. De ambitie is daarbij om in de Utrechtse regio 50.000 ‘nul-op-de-meter’ woningen gerealiseerd te hebben in 2020. Deze 50.000 Utrechtse huishoudens ontvangen geen energienota meer. Technisch gezien kan het, en als er slim wordt samengewerkt in de regio Utrecht dan is deze ambitie zeker haalbaar. Een manier om slim samen te werken en het daadwerkelijk voor elkaar te krijgen is de 'nul-op-de-meter' (NOM) Experience Zone. Wij werken in opdracht van EBU met een team van specialisten (Splids!, Atrivé, De Bouwer & partners en Terra Incognita) aan de uitwerking van een concreet plan voor deze Experience Zone in Utrecht: een duurzame route door de stad Utrecht (tussen Utrecht Centraal en de Woonboulevard Utrecht) waarlangs tal van energieneutrale ruimtelijke ontwikkelingen (gebiedsontwikkelingen en bouwprojecten, renovatie en nieuwbouw, in stad en regio) zelf ervaren kunnen worden. Door geïnteresseerde woonconsumenten, door bewoners en werknemers uit de omliggende stadswijken, door toevallige passanten en door andere bezoekers uit Utrecht en (ver) daarbuiten. Op 9 oktober j.l. presenteerden wij het plan voor de Experience Zone tijdens de Get Connected bijeenkomst van de EBU in de Jaarbeurs te Utrecht. Het plan werd enthousiast ontvangen. De komende periode gaan we hard aan de slag om concreet invulling te geven aan de zone, om afspraken te maken met deelnemende partijen en om de businesscase verder uit te werken.